V roce 2001 byly zahájeny práce na přípravě firmy pro zavedení systému řízení kvality dle normy EN ISO 9001:2015. Následně proběhl v roce 2002 certifikační audit, po kterém firma tento certifikát získala. V roce 2009 se firma rozhodla zavést i systém environmentálního managementu EN ISO 14001:2015. Od roku 2009 je firma certifikována na oba systémy pro předmět činnosti - kovovýroba, výroba ocelových konstrukcí a služby údržby; provádění pozemních a inženýrských staveb, jejich změn a odstraňování; servis a údržba vzduchotechnických zařízení. Postupné rozšiřování služeb vedlo k dalším požadavkům na zlepšování řízení firmy. To v  roce 2010 vygradovalo zavedením systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práce  dle požadavků normy BS OHSAS 18001:2007.

Firma LIPRACO, s.r.o. je dále držitelem certifikátu kvality pro tavné svařování dle normy EN ISO 3834-2:2005 a certifikátu dle normy EN 1090-1:2009+A1:2011, třída provedení EXC3 pro svařované a montované staticky namáhané ocelové konstrukce.

Níže k nahlédnutí kopie certifikátů a Politika kvality, environmentu a BOZP firmy. 

  b_150_100_16777215_00_clanky_certifikace_BS_OHSAS_18001_do18.12.2018_CZ.jpg  ISO 14001.2015 do 18 Certifikace typu vyrobku1090ISO 9001.2015 do 189686 3834 CZ Scan politika kvality 1politika kvality 2