Důsledkem neustálého vývoje firmy spojeného především s trvalým investováním do technického vybavení firmy a kladením důrazu na technickou vzdělanost našich zaměstnanců firma LIPRACO, s.r.o. získala dispozice na realizace poloautomatických a plněautomatických či robotických aplikací.


Současně strategií firmy je nabídnout komplexní řešení zakázky, to znamená včetně řízení (managementu) projektu. Se stejným zájmem se ovšem také věnujeme zakázkám, kde jsme "pouze" dvorním či dílčím dodavatelem mechanických částí.
Jednou z hlavních výhod firmy LIPRACO, s.r.o. je široký záběr činností, které jsou realizovány interním personálem. Tento model umožňuje přímou komunikaci a okamžité reakce na vývoj projektu. Reálně je možné, že

kdykoliv během dne v řádu několika minut dojde k vyřešení komplexního problému mezi konstrukcí, technologií a výrobou v oborech: mechanika, pneumatika, hydraulika, elektrika apod.

Automatizace výroby Automatizace výroby Automatizace výroby